Vastgoed- en Organisatie Adviesbureau Klerk B.V.

VOAK

Al jaren ben ik, Arie Klerk, werkzaam op het snijvlak van huisvesting en financiën. Ik begeleid zorgorganisaties succesvol bij bouwtrajecten. Waarbij het voor mij vanzelfsprekend is om deze bouwtrajecten binnen de financiële kaders te realiseren.
Ik begeleid bouwtrajecten door directievoering en kostenbewaking. Mijn contactpersonen zijn dan ook Raad van Bestuur, Manager Huisvesting, Manager Bedrijfsvoering / Financiën en deelnemende partijen zoals: architect, aannemer B, W&E, gemeente, corporatie etc. Indien gewenst geef ik over mijn opdrachten toelichting aan de Raad van Toezicht.

Huisvesting

  • Van een Programma van Eisen tot oplevering
  • Van zorgwoning tot terreinontwikkeling
  • Voor het opstellen van toekomstscenario's van bestaand vastgoed
  • Samenwerkingsovereenkomsten

Financiën

  • Is een project haalbaar en betaalbaar?
  • Van budget en raming tot kostenbewaking
  • Doorrekenen van scenario's (o.a. NHC's)
  • Boekwaardeproblematiek
  • Businessplan voor bank

Arie KlerkContact

Arie Klerk RVGME, Directeur
telefonisch bereikbaar op 06 22818183 06-22818183
email Arie Klerk a.klerk@voak.nl